Harley Davidson Club Herning

Kommende Arrangementer

Opslagstavlen


Retningslinjer for kolonnekørsel

Disse enkle regler bør følges, når to eller flere følges ad 

1. Indtag en zigzag formation fra starten. Denne holdes under hele turen. (forskudt kørsel d.v.s. at du får god sikkerhedsafstand til forankørende og bedre kan følge med i hvad der sker foran dig, hvilket bevirker, at du tidligere kan tage bestik af en evt. farlig situation)

2. Find din plads i kolonnen. Den valgte plads er din og din blivende plads til næste stop.

3. Kører du f.eks. 'venstremand' bliver du ved med at holde dig i venstre side af vognbanen. Hold hele tiden din bane - også i sving og kryds - 'snit' aldrig hjørnerne - og lad være med at slingre fra side til side eller ligge i midten af kolonnens to rækker.

4. Overhal aldrig forankørende i din række.

5. Hold afstand til forankørende i samme spor. Ca. 10-20 m ved 45 km/t - derover min. 25-40 m. helst mere af hensyn til dig selv og de bagvedkørende. En rigtig god tommelfinger regel er ½ afstand i m af hastighed eks. 80 km/t=40 m

6. Er der en kører som falder fra under kørslen, kør da op på hans/hendes plads. Dvs. du rykker op og fylder hullet ud, men bliver i samme række og dem bagved følger med op. Dvs. hele rækken rykker op, og 'venstremænd' forbliver 'venstremænd' og ligeledes for 'højremænd' (el. kvinder).

7. Kryds aldrig/skift aldrig række da det giver en masse uro og der er en meget stor fare for, at der opstår forvirring og farlige situationer.

8. Ved indgang til rundkørsler: Her bliver du på din plads i rækken og kører med en afpasset fart ind i denne. Dvs. du bruger den del af vejbanen som du også kører på ved lige strækninger.

9. Ved udkørsel til anden vej eller i kryds hvor der stoppes: Her rykker kolonnen sammen, sådan at man holder 2 og 2 for straks efter at man har foretaget svingningen igen indtager zigzag formationen som man havde ved kolonnens start.

10. Ved kørsel på smalle veje: Her kan det være nødvendigt at man kører i enkelt kolonne. Frontkøreren trækker ind i højre vejbanes del og resten af kolonnens venstre rækker følger efter ham. Her skal udvises stor forsigtighed. Når forholdene igen er til det, indtages igen zigzag formation. Dette bestemmes ligeledes af frontkøreren.

11. Det er altid frontkøreren der bestemmer. (Ligger altid yderst til venstre på egen vejbane) Han/hun bestemmer fart og rute, og du følger altid med, såfremt det ikke er i strid med færdselsloven.

12. Den forankørende er altid ansvarlig for, at den bagved kørende er med. Sænk om nødvendigt farten (dette gælder dog ikke ved frafald, her er det sidste mand i kolonnen der tager kontakt til ham/hende.)

13. Ved bagfra kommende udrykningskøretøjer er det sidste mand i kolonnen der trækker ind i højre vejbanedel. Denne manøvre breder sig opad i rækken.

14. Hastigheden forrest i kolonnen er mest rolig og langsom. hvis du er usikker i at køre kolonne, er det her, du placerer dig. Omvendt - kan du lide lidt mere kvik kørsel - er det bagerst i kolonnen du skal placere dig. Uanset hvor du befinder dig, skal du altid køre med skærpet opmærksomhed, da det ikke er ufarligt at køre på denne måde.

15. Såfremt der løber dyr (høns, katte eller andre smådyr) ud på vejen, skal du fastholde farten og retningen, da det ellers vil forvolde større skade og andres ulykke ikke at gøre dette.


InfoDato: 12-04-2011
Forfatter: Jesper Gråkjær


Tilbage til opslagstavlen